החברה למרכזים קהילתיים במגדל העמק הוקמה בשנת 1979 , מהווה מרכז תרבותי חינוכי לתושבים תוך מתן מענה איכותי למגוון צרכים ברוח הזמן במגוון תחומים. מתנ"ס מגדל העמק מובל בידי דירקטוריון של 12 חברים ו10 משקיפים .

יו"ר דירקטוריון המתנ"ס : אבי אבירם

מנהל המתנ"ס : דני צפניה

המרכז הקהילתי מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית פנאי ותרבות לכלל היישוב, בראייה משלבת של התושבים, החברה למתנ"סים והרשות. המרכז הקהילתי מנגיש שירותים לכלל התושבים במטרה לגרום לכל תושב להרגיש ולהיות משמעותי ושייך. מקדם תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות; וכן מעודד גאווה ושייכות קהילתית כחלק מהחברה הישראלית.

שערי המרכז ושלוחותיו פתוחים מרבית שעות היום לכל שכבות ומגזרי האוכלוסייה ולכל הגילאים. הפעילות מגוונת, גמישה ומקיפה נושאים רבים, בהתאם לצורכי התושבים ולרצונם, ותוך שיתופם בוועדות השונות הקובעות את פעילות המתנ"ס.

המרכז הקהילתי במגדל העמק שואף לטפח כישורים, מיומנויות ותחביבים של התושבים, במטרה להעשיר את עולמם החינוכי והתרבותי, כמו גם לשמש כמקום מפגש בין קבוצות שונות באוכלוסייה.  עובדי המרכז הקהילתי שוקדים רבות על חידוש ועל גיוון הפעילויות השונות, תוך שמירה על איכות ההדרכה ועל הקשבה לצורכי התושבים.

המרכז הקהילתי הוא חברה לתועלת הציבור (חל"צ), על בסיס שותפות והסכמה עם הרשות המקומית, שבתחומה הוא נמצא. בהנהלה הציבורית חברים נציגי הרשות המקומית, נציגי תושבים, נציגי החברה למתנ"סים ונציגי הסוכנות היהודית.